сряда, 25 юли 2012 г.

Агентът Озон

Ако се чудите, откъде пък се взе тоя агент, веднага ще ви задоволя любопитството: това съм аз!

Преди около седмица получих покана от пощенски раздавач да ида в пощата да си получа препоръчано писмо. Не очаквах такова писмо от никого. Там трябваше да подпиша обратната разписка и погледнах плика - подател беше КРДОПБГДСРСБНА. Бях доста озадачен. Отворих го веднага: оказа се, че са ме открили в документацията на Държавна сигурност! Бил съм "секретен сътрудник" от юли 1974, а през 1976-а съм бил "снет от отчет".

Тогава си спомних една почти смешна история от юли 1974-та, когато едно младо момче, представило се като инженер от тогавашния Комитет за наука и технически прогрес, ме покани да поговорим и да пием по кафе в една сладкарница, не помня вече коя. Говореше ми какво трябва да правя по време на предстоящата ми след две седмици едногодишна специализация в Германия по DAAD. За да "помогна на родината", трябваше да се оглеждам за някой бактериален щам, произвеждащ антибиотици, или за някакви разработки на нови лекарства, или въобще за някоя технология, която би могла да се внедри в България - за да "подпомогнем родната промишленост". Няколко дни по-късно пихме още веднаж кафе и той ми каза как да се свържа със съответния "оперативен работник" в Германия, ако откриех нещо, което да предам спешно на "родината". Аз обаче знаех, че ще се занимавам с чиста наука - както и стана - и че по никакъв начин нямаше да имам достъп до разработването на подобни супер-материали и технологии. Не възразих, не отказах, защото бях чувал от колеги, ходили на дълги специализации, че подобна "обработка" преди заминаване е рутинна. Никога нищо не съм писал, подписвал и с нищо не съм информирал "службите". Това се вижда и от текста на решението:

"Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1: Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 3448 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3." 

(т. е. "органите" са си отчитали дейност, но нямат материал, написан от мен.)

Дори не знаех, че някога съм бил регистриран като секретен сътрудник на ДС (ПГУ-VII = Първо главно управление, отдел седми "Научно-техническо разузнаване"). След завръщането ми в края на 1975-а никой не ме е потърсил за нищо и никой не ме е питал каквото и да било. Написах само един обичаен отчет за ЦИНТИ, както се изискваше от всички командировани. Това е. Разбира се на ръководни длъжности съм работил много по-късно, чак от 1989 г., т. е. 13 години след като съм бил "снет от отчет"!

Какво означава споменатото криптирано съкращение КРДОПБГДСРСБНА можете да разберете от публикуваното в Интернет Решение № 2-33 от 11.07.2012, отнасящо се за Медицинския университет:

http://www.comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/Decision-View/p/view?DecisionID=432

Там ще научите повече и за моите "колеги" от ДС с псевдоними "Райков", "Велев" и др.

Дълго се колебаех дали да пиша нещо в отговор на решение 2-33. Защото ми се виждаше смешно и нелепо така с лека ръка да ми тропосат табелката "агент".  Но накрая реших с няколко реда да опиша моето "агентурно минало", което почти бях забравил.

Със секретен поздрав,
Ваш Озон

25 юли 2012 11:50

POST SCRIPTUM

Все пак, един ден, доста време по-късно, реших да ида до "Комисията по досиетата" с ужасяващото съкращение КРДОПБГДСРСБНА, намираща се вляво от входа на Софийската народна опера (зад паметника на Александър Стамболийски). Трябваше да дам заявка един месец предварително. Но процедурата беше добре уредена, всичко беше точно. И така, на 18 декември 2017 г. – след една реплика на служителката "Ооо, вие сте били сътрудник!" – получих две тънки папки с материали. Бил съм регистриран към VII отдел от оперативния работник (ОР) полковник Алексиев, дело № 10432 "Озон", начало 28.II.1974 г.
Папките съдържаха два вида документи: (1) доклади на щатните "разработчици" за мен и (2) копия от цялата ми – лична и служебна – кореспонденция по време на специализацията в Германия. Маркиран с червено е текстът, с който съобщавам на моите близки, че писмата се получават в Германия разлепени и скъсани и че се бавят повече от необходимото... Явно са чакали "ред" да бъдат прочетени и копирани. В папките нямаше доноси за мен и от мен! Най-красноречиво е решението на "шефа" от 26.07.1976: "да се закрие личната разработка поради липса на данни за С.С." (какво ли значи? може би "секретни сведения"?) И още: "Нецелесъобразно е продължаване на личната разработка за агента Озон". Това е.

11 юни 2018 11:00

Няма коментари:

Публикуване на коментар